Seksualiteit en de Bijbel

Gepubliceerd op 9 februari 2022 om 11:09

God is Liefde. Johannes 3:16 zegt: Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Waarom wil God dat we seks bewaren voor het huwelijk? God weet dat seks naast iets moois ook iets pijnlijks kan zijn. Dat het je helemaal kapot kan maken. Als je seks hebt word je 1. Vroeger was praten over seks in kerken een enorm taboe. Mensen schaamden zich ervoor om erover te praten. Seks was alleen bespreekbaar als het ging over het krijgen van kinderen. Maar de Bijbel laat juist zien dat lichamelijke verlangens en seksualiteit bij ons horen, en dat God dat zo heeft bedoeld. Je bent gemaakt door God en dus ook gemaakt met je lichamelijke gevoelens. Je hebt behoefte aan intimiteit, net zoals dat je zuurstof en voedsel nodig hebt.

De Bijbel laat zien dat seksualiteit alleen tot zijn recht komt als ze is verbonden met eerbied en respect, in een relatie van liefde en trouw. Het is niet de bedoeling alleen je eigen behoefte te bevredigen en een ander daarvoor te gebruiken. Je mag iemand niet tot seks dwingen. Je kan iemand namelijk ook niet dwingen tot liefde. Het is pas goed als twee mensen zich aan elkaar geven, vrijwillig en uit liefde. In Hooglied 2:7 staat letterlijk: Loop niet vooruit op de liefde, overhaast niets. Laat de liefde zichzelf openbaren als de tijd daarvoor gekomen is. Dat betekend onder ander dat je op elkaar moet wachten, tot je er allebei aan toe bent. In de Bijbel zie je dat liefdesrelatie tussen man en vrouw vaak gebruikt word als beeld hoe liefdevol God met ons omgaat. God dwingt mensen niet om van hem te houden. Maar verlangt wel naar hun nabijheid.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.